KONCERNBOKSLUT, IFRS KoncernboKslut, IFrs Koncernbalans TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Materiella tillgångar Immateriella tillgångar Placeringar tillgängliga för försäljning Långfristiga fordringar Långfristiga tillgångar totalt 1 2 3 4 28 355 820 3 300 738 511 654 2 681 640 34 849 851 27 632 362 2 415 245 467 655 1 804 282 32 319 543 Noter 31.8.2012 31.8.2011 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar Räntebärande köparfordringar Räntebärande farmarfordringar Räntefria fordringar Kassa och banktillgodohavanden Kortfristiga tillgångar totalt Tillgångar totalt 5 6 7 1 493 499 45 540 166 26 538 592 12 886 452 24 123 550 110 582 259 145 432 110 850 673 40 290 614 27 822 795 7 475 762 10 636 571 87 076 415 119 395 959 13 bokslut