koncernbokslut, IFrs 5. Omsättningstillgångar 31.8.2012 Material och förnödenheter Pälsskinn Djuren Omsättningstillgångar totalt Nedskrivningar eller returneringar har inte bokförts under räkenskapsperioden. 578 026 386 822 528 651 1 493 499 31.8.2011 559 330 291 343 0 850 673 6. Räntefria fordringar 31.8.2012 Köparfordringar Lånefordringar Momsfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Skattefordringar som grundar sig på räkenskapsperiodens beskattningsbara resultat Räntefria fordringar totalt 8 540 800 243 052 985 028 289 728 2 764 944 62 900 12 886 452 31.8.2012 Resultatregleringar Räntefordringar Lagstadgade personalbikostnader Övriga resultatregleringar Resultatregleringar totalt 1 851 973 218 144 694 827 2 764 944 1 484 556 836 785 1 144 237 3 465 579 31.8.2011 2 960 745 59 172 953 736 36 531 3 465 579 0 7 475 762 31.8.2011 7. Likvida medel Kontanter och bankdepositioner 24 123 550 10 636 571 26 bokslut