koncernbokslut, IFrs 26. Transaktioner med närkretsen Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (FPF) äger 61,7 procent av Saga Furs Oyj:s röstetal och är därmed Saga Furs Oyj:s moderbolag. FPF upprättar inte koncernbokslut. Till Saga Furs -koncernens närkrets hör moderbolaget FPF, Saga Furs Oyj:s dotter- och intressebolag samt styrelse, verkställande direktör, verkställande direktörens suppleant samt de övriga medlemmarna av ledningsgruppen. Saga Furs -koncernens moder- och dotterbolagsförhållanden är följande: Information om Saga Furs -koncernens dotterbolag och deras samtliga medel, skulder, omsättning och vinst/förlust: Hemland 31.8.2012 Saga Services A/S Finnish Fur Sales International BV Saga Furs Polska Sp. z o.o. Saga Systems Oy Ab Finnish Fur Center Oy Kiinteistö Oy Tiilitaso Furfix Oy Lumi Mink Oy 31.8.2011 FFS International A/S Finnish Fur Sales International BV Saga Systems Oy Ab Finnish Fur Center Oy Kiinteistö Oy Tiilitaso Furfix Oy Danmark Holland Polen Finland Finland Finland Finland Finland Medel 7 695 979 193 441 23 781 43 022 693 482 2 610 610 2 217 826 49 993 Skulder 6 001 981 151 119 94 694 0 63 962 1 160 307 2 132 728 350 Omsättning 1 561 634 899 849 0 0 1 387 639 403 512 4 328 454 0 Vinst/Förlust 101 557 0 -71 454 0 119 335 42 541 -6 845 -357 Ägarandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Danmark Holland Finland Finland Finland Finland 7 890 592 210 662 43 022 619 402 2 846 085 1 002 204 6 300 009 168 341 0 106 902 1 438 324 910 262 569 376 883 737 0 1 379 244 403 512 3 722 270 108 990 0 0 127 503 81 184 7 812 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Det danska andelslaget Saga Furs of Scandinavia (SAGA), vars räkenskapsperiod avslutas 31.5, är Saga Furs -koncernens intressebolag. Andelslagets verksamhet avslutades i maj och det har försatts i likvidation. Bolaget hade inte placerat delägarkapital i andelslaget och hade heller inte rätt till dess medel. Likvidationen är ännu inte avslutad. Information om Saga Furs -koncernens intressebolag och deras sammanlagda medel, skulder, omsättning och vinst/förlust: Hemland 31.5.2012 Saga Furs of Scandinavia 31.5.2011 Saga Furs of Scandinavia Danmark Medel 558 896 Skulder 495 364 Omsättning 1 511 433 Vinst/Förlust 3 701 619 Ägarandel - Danmark 2 009 732 611 160 4 394 131 134 929 - 41 bokslut