koncernbokslut, IFrs SAGA FuRS Oyj 2007/2008–2011/2012 Relationstal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 2007/2008 IFRS Försäljningens värde, 1 000 euro Omsättning, 1 000 euro Rörelseresultat, 1 000 euro % av omsättningen Resultat före skatt, 1 000 euro % av omsättningen Dividend, 1 000 euro Avkastning på eget kapital (ROE) - % Avkastning på investerat kapital (ROI) - % Soliditet % Gearing Bruttoinvesteringar, 1 000 euro % av omsättningen Personal i genomsnitt 325 676 37 295 1 036 2,8 % 4 371 11,7 % 2 520 5,6 % 6,6 % 48,1 % 0,77 4 216 11,3 % 312 2008/2009 IFRS 248 418 31 158 -3 900 -12,5 % -2 236 -7,2 % 2 160 -3,1 % 0,5 % 46,8 % 0,85 2 044 6,6 % 309 2009/2010 IFRS 441 813 45 038 7 303 16,2 % 10 605 23,5 % 3 816 14,4 % 12,6 % 53,2 % 0,51 1 547 3,4 % 307 2010/2011 IFRS 594 677 54 094 15 117 27,9 % 18 707 34,6 % 5 220 22,2 % 20,6 % 59,1 % 0,28 8 865 16,4 % 309 2011/2012 IFRS 695 191 60 076 17 155 28,6 % 22 458 37,4 % 7 560 23,1 % 21,7 % 58,1 % 0,22 5 011 8,3 % 315 Relationstal per aktie 2007/2008 IFRS Resultat/aktie Eget kapital/aktie Dividend/aktie A-serien C-serien Dividend av resultatet A-serien C-serien 0,89 15,52 2008/2009 IFRS -0,47 14,33 2009/2010 IFRS 2,17 15,94 2010/2011 IFRS 3,84 18,72 2011/2012 IFRS 4,69 22,00 0,70 0,70 0,60 0,60 1,06 1,06 1,45 1,45 2,10 2,10 78,7 % 78,7 % neg. neg. 48,8 % 48,8 % 37,8 % 37,8 % 44,8 % 44,8 % 44 bokslut