Moderbolagets bokslut, Fas Moderbolagets balans AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid Immateriella rättigheter Förskottbetalningar Noter 31.8.2012 31.8.2011 1 888 691,96 1 365 936,68 739 886,40 2 994 515,04 2 1 183 017,90 19 106 512,68 3 914 697,62 748 136,47 24 952 364,67 3 3 452 653,62 259 528,98 3 712 182,60 31 659 062,31 3 401 427,77 259 528,98 3 660 956,75 30 374 673,97 1 183 017,90 18 215 566,89 3 762 987,23 1 286 900,55 24 448 472,57 859 842,45 1 350 000,00 55 402,20 2 265 244,65 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Placeringar Andelar i företag inom samma koncern Övriga placeringar Bestående aktiva totalt Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Fordringar Försäljningsfordringar Farmarfordringar Fordringar på koncernföretag Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar 4 5 583 066,86 437 644,92 66 185 920,57 25 748 900,14 8 050 747,22 243 052,08 1 239 889,71 2 774 090,63 104 242 600,35 23 778 370,19 128 604 037,40 160 263 099,71 53 673 630,53 26 362 664,55 8 442 047,59 59 171,83 887 198,84 3 394 178,11 92 818 891,45 9 933 946,13 103 190 482,50 133 565 156,47 Kassa och bank Rörliga aktiva totalt AKTIVA TOTALT 46 Bokslut