styrelsens verksamhetsberättelse bud grundade bolaget i mars 2012 ett eget dotterbolag i Polen, Saga Furs Polska Sp. z o.o. Förmedlingsförsäljning under räkenskapsperioden 1.9.2011–31.8.2012 Under den första auktionen för räkenskapsperioden 1.9.2011–31.8.2012, som ordnades den 22–26 september 2011, bjöds ut drygt 820 000 Saga-mink-, nästan 730 000 -räv- och 46 000 finnsjubbskinn. Trots osäker eten inom världsekonomin h var efterfrågan på pälsskinn fortsättningsvis livlig och prisnivån förblev stabil. Korrigeringsrörelsen efter toppnoteringarna på blårävskinn vid auktionen i mars 2011 fortsatte dock: Prisnivån sjönk ca 10 procent och 95 procent av utbuden såldes. Värdet på totalförsäljningen under den fem dagar långa auktionen var 98,7 miljoner euro (103 MEUR under auktionen i september 2010). Räkenskapsperiodens andra auktion som ordnades den 19–22 december 2011 inledde skinnförsäljningssäsongen 2011– 2012 med mycket höga auktionsprisnivåer. Det internationella modet gynnar päls, och tack vare det kontinuerliga produktutvecklingsarbetet har användningsmöjligheterna diversifierats. De ringa skinnlagren på alla huvudmarknadsområden stödde även prisnivån. De största anskaffningarna gjordes till Kina, Ryssland, Grekland och Italien, och drygt 500 köpare deltog i auktionen. Under auktionen såldes 990 000 minkskinn, 260 000 rävskinn, 220 000 karakul-lammskinn och 20 000 finnsjubbskinn. Värdet på förmedlingsförsäljningen under den fyra dagar långa auktionen var 98,2 miljoner euro (79,8 MEUR under auktionen i december 2010). Räkenskapsperiodens tredje auktion som ordnades den 14–19 mars 2012 var den största i bolagets historia både räknat i för- medlingsförsäljningens värde och antalet kunder. Under auktionen förmedlades 2,5 miljoner minkskinn, 820 000 rävskinn, 140 000 karakul-lammskinn och 50 000 finnsjubbskinn. Värdet på förmedlingsförsäljningen under den sex dagar långa auktionen var 305 miljoner euro (252 MEUR under auktionen i mars 2011) och som mest deltog över 800 köpare i auktionen. Under räkenskapsperiodens sista auktion som ordnades den 8–13 juni 2012 förmedlades 2,1 miljoner minkskinn, 510 000 rävskinn, 28 000 karakul-lammskinn och 31 000 finnsjubbskinn. Prisnivån var relativt stabil under auktionen, och så gott som hundra procent av de utbjudna skinnen såldes. Värdet på förmedlingsförsäljningen under den sex dagar långa auktionen var 191 miljoner euro (158 MEUR) och över 600 köpare representerande alla marknadsområden var närvarande. Försäljningsvärdet fördelade sig per auktion enligt följande: Auktion September December Januari/februari Mars Juni Lagerförsäljning under räkenskapsperioden Totalt Förmedlings- försäljning 1.000 st. 2011/2012 1 537 1 489 0 3 469 2 720 44 9 259 Värde Förmedlings- Värde Förmedlings- Värde försäljning försäljning EUR 1.000 1.000 st. EUR 1.000 1.000 st. EUR 1.000 2011/2012 2010/2011 2010/2011 2009/2010 2009/2010 98 680 98 240 0 305 236 191 388 1 647 695 191 1 605 1 416 0 3 395 2 639 41 9 097 102 943 79 843 0 251 787 157 704 2 400 594 677 1 560 1 070 92 3 695 3 193 38 9 648 42 633 42 025 5 996 186 675 163 301 1 182 441 813 3