Moderbolagets bokslut, Fas Noter till balansräkningen 1. Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid Anskaffningsutgift 1.9 Ökningar 1.9–31.8 Anskaffningsutgift 31.8 Ackumulerade avskrivningar 1.9 Avskrivningar 1.9–31.8 Ackumulerade avskrivningar 31.8 Bokföringsvärde 31.8 Immateriella rättigheter Varumärken Anskaffningsutgift 1.9 Ökningar 1.9–31.8 Anskaffningsutgift 31.8 Ackumulerade avskrivningar 1.9 Avskrivningar 1.9–31.8 Ackumulerade avskrivningar 31.8 Bokföringsvärde 31.8 Programlicenser Anskaffningsutgift 1.9 Ökningar 1.9–31.8 Anskaffningsutgift 31.8 Ackumulerade avskrivningar 1.9 Avskrivningar 1.9–31.8 Ackumulerade avskrivningar 31.8 Bokföringsvärde 31.8 Immateriella rättigheter totalt Förskottsbetalningar Förskottsbetalningar 1.9 Ökningar 1.9–31.8 Förskottsbetalningar 31.8 2011/2012 2010/2011 16 216 907 515 390 16 732 297 -15 357 065 -486 540 -15 843 606 888 692 15 789 799 427 108 16 216 907 -14 973 603 -383 463 -15 357 065 859 842 1 500 000 0 1 500 000 -150 000 -150 000 -300 000 1 200 000 0 1 500 000 1 500 000 0 -150 000 -150 000 1 350 000 0 258 853 258 853 0 -92 916 -92 916 165 937 1 365 937 0 0 0 0 0 0 0 1 350 000 55 402 684 484 739 886 16 935 38 467 55 402 De immateriella rättigheterna består av Saga-varumärken och programlicenser. De övriga utgifterna med lång verkningstid samt förskottsbetalningarna består av den icke-avskrivna anskaffningsutgiften på kostnaderna för IT-system. 51 Bokslut