Moderbolagets bokslut, Fas 3. Placeringar Andelar i koncernföretag Bokföringsvärde 1.9 Ökningar 1.9–31.8 Bokföringsvärde 31.8 Övriga aktier och andelar Bokföringsvärde 1.9 = 31.8 259 529 259 529 3 401 428 51 226 3 452 654 3 401 428 0 3 401 428 2011/2012 2010/2011 På bokslutsdagen var det gängse värdet på moderbolagets Elisa A-aktier 279 886,50 euro medan bokföringsvärdet var 37 667 euro. Koncernbolag Koncernens ägarandel % Moderbolagets ägarandel % Enligt senast fastslagna bokslut Eget kapital Saga Services A/S, Danmark Finnish Fur Sales International BV, Holland Saga Furs Polska Sp. z o.o., Polen Saga-Systems Oy, Helsingfors Ab Finnish Fur Center Oy, Vanda Kiinteistö Oy Tiilitaso, Vanda Furfix Oy, Kaustby Lumi Mink Oy, Kaustby 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 693 998 42 321 -70 913 43 022 617 385 1 409 275 85 098 49 643 Vinst/ Förlust 101 557 0 -71 454 0 119 335 42 541 -6 845 -357 4. Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Pälsskinn Omsättningstillgångar totalt 31.8.2012 423 899 159 168 583 067 31.8.2011 421 670 15 975 437 645 53 Bokslut