Moderbolagets bokslut, Fas 12. Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalkostnader totalt Antalet anställda i genomsnitt Fast anställda Säsonganställda Totalt Antalet anställda i slutet av räkenskapsperioden Moderbolaget 113 174 107 142 249 109 149 258 2011/2012 -10 245 015 -1 414 530 -622 494 -12 282 038 2010/2011 -10 928 805 -2 015 964 -673 445 -13 618 214 Ledningens löner och arvoden Styrelsemedlemmarnas löner och arvoden Jorma Kauppila Markku Koski Mirkku Kullberg (från 20.1.2012) Pentti Lipsanen Esa Rantakangas (fram till 20.1.2011) Hannu Sillanpää (från 21.1.2011) Rainer Sjöholm Helena Wallden (fram till 19.1.2012) Styrelsemedlemmarnas löner och arvoden totalt -37 995 -18 345 -3 690 -9 765 0 -12 325 -11 435 -2 539 -96 094 -33 785 -17 115 0 -9 570 -5 610 -6 260 -12 800 -10 250 -95 390 Verkställande direktören Verkställande direktörens suppleant -230 708 -163 359 -203 400 -154 462 Ledningens pensionsförbindelser Den överenskomna pensionsåldern för verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant är 60 år och pensionsnivån 60 procent. Lån till personer i bolagets närkrets Personer i bolagets och koncernens närkrets har inte beviljats lån. 57 Bokslut