styrelsens verksamhetsberättelse Prisutveckling för minkskinn räkenskapsperioderna 2000/2001–2011/2012 70 EUR/USD EUR/USD Prisutveckling för rävskinn 2000/2001–2011/2012 Prisutveckling för rävskinn 2000/2001–2011/2012 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 60 EUR/USD 50 40 30 20 10 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 EUR USD EUR EUR USD USD Produktion av och prisutveckling på minkskinn Produktion av och prisutveckling på minkskinn 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 Milj. st Milj. st 80,00 80,00 70,00 70,00 60,00 60,00 50,00 50,00 40,00 40,00 EUR/USD EUR/USD Produktion av och prisutveckling på rävskinn (Kinas produktion med från 2003) 8 7 6 Milj. st 210 180 150 EUR/USD 30 30 20 20 10 10 00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 5 4 3 2 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 120 90 60 30 0 2002 Totalproduktion Saga Furs Oyj:s försäljning Totalproduktion Saga Furs Oyj:s försäljning EUR EUR USD USD Totalproduktion Saga Furs Oyj:s försäljning EUR USD Saga Furs Oyj:s minkförsäljning 2007/2008–2011/2012 Saga Furs Oyj:s rävförsäljning 2007/2008–2011/2012 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% 2007/2008 2008/2009 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Procent av försäljningens värde Procent av försäljningens värde 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Italien Hongkong+Kina Tyskland+Västeuropa Sydkorea Grekland+Ryssland+Östeuropa USA+Canada Italien Hongkong+Kina USA+Canada Tyskland+Västeuropa Sydkorea Grekland+Ryssland+Östeuropa Japan 4