Moderbolagets bokslut, Fas Fördelning av ägandet på basen av aktieantalet enligt aktieregistret per 31.8.2012 Antal värdeandelar Serie A 1–100 101–1 000 1 001–10 000 10 001–100 000 100 001–1 000 000 1 000 001– Ej överförda till värdeandelsregistret Serie A totalt Ägare st. % 1) 0 3 1 7 1 0 12 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % Värdeandelar st. % 2) 0 1 430 3 780 233 875 659 285 0 1 630 900 000 0,0 % 0,0 % 0,1 % 6,5 % 18,3 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % Antal röster st. % 3) 0 17 160 45 360 2 806 500 7 911 420 0 19 560 10 800 000 0,0 % 0,1 % 0,3 % 20,8 % 58,6 % 0,0 % 0,1 % 80,0 % Antal värdeandelar Serie C 1–100 101–1 000 1 001–10 000 10 001–100 000 100 001–1 000 000 1 000 001– Ej överförda till värdeandelsregistret Serie C totalt A- och C-serie totalt 1) andel av alla aktieägare 2) andel av alla värdeandelar 3) andel av totalröstetalet Ägare st. % 1) 1 272 1 561 208 18 4 0 0 3 063 3 075 41,4 % 50,8 % 6,8 % 0,6 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 99,6 % 100,0 % Värdeandelar st. % 2) 69 637 550 132 535 256 533 304 948 455 0 63 216 2 700 000 1,9 % 15,3 % 14,9 % 14,8 % 26,3 % 0,0 % 1,8 % 75,0 % Antal röster st. % 3) 69 637 550 132 535 256 533 304 948 455 0 63 216 2 700 000 0,5 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 7,0 % 0,0 % 0,5 % 20,0 % 3 600 000 100,0 % 13 500 000 100,0 % 61 Bokslut