Moderbolagets bokslut, Fas Fördelning av ägandet sektorvis enligt aktieregistret per 31.8.2012 Antal värdeandelar Serie A Företag Finansiella institut och försäkringsanstalter Hushåll Icke vinstsyftande sammanslutningar Utländska ägare Ej överförda till värdeandelsregistret Totalt Ägare st. % 1) Värdeandelar st. % 2) Antal röster st. % 3) 4 8 0,1 % 0,3 % 5 210 893 160 1 630 0,1 % 24,8 % 0,0 % 25,0 % 62 520 10 717 920 19 560 10 800 000 0,5 % 79,4 % 0,1 % 80,0 % 12 0,4 % 900 000 Antal värdeandelar Serie C Företag Finansiella institut och försäkringsanstalter Offentliga samfund Hushåll Icke vinstsyftande sammanslutningar Utländska ägare Ej överförda till värdeandelsregistret Totalt A- och C-serie totalt 1) andel av alla aktieägare 2) andel av alla värdeandelar 3) andel av totalröstetalet 3 075 Ägare st. % 1) 295 9,6 % 6 0,2 % 0 0,0 % 2 734 88,9 % 19 0,6 % 9 0,3 % 3 063 99,6 % 100,0 % Värdeandelar st. % 2) 224 665 63 267 0 1 153 965 1 096 103 98 784 63 216 2 700 000 6,2 % 1,8 % 0,0 % 32,1 % 30,4 % 2,7 % 1,8 % 75,0 % Antal röster st. % 3) 224 665 63 267 0 1 153 965 1 096 103 98 784 63 216 2 700 000 1,7 % 0,5 % 0,0 % 8,5 % 8,1 % 0,7 % 0,5 % 20,0 % 3 600 000 100,0 % 13 500 000 100,0 % Antalet omsatta C-aktier 1.9.2007–31.8.2012 19,00 90 80 70 60 1.000 st 50 Euro 40 30 20 10 0 3.9.2007 15.1.2008 23.5.2008 29.9.2008 10.2.2009 23.6.2009 27.10.2009 9.3.2010 19.7.2010 22.11.2010 1.4.2011 10.8.2011 14.12.2011 23.4.2012 30.8.2012 7,00 5,00 3.9.2007 11,00 9,00 15,00 13,00 17,00 C-aktiens kursutveckling 1.9.2007–31.8.2012 15.1.2008 23.5.2008 29.9.2008 10.2.2009 23.6.2009 27.10.2009 9.3.2010 19.7.2010 22.11.2010 1.4.2011 10.8.2011 14.12.2011 23.4.2012 62 Bokslut 30.8.2012