Moderbolagets bokslut, Fas styrelsens förslag till utdelning Moderbolagets utdelningsbara medel per 31.8.2012: – ackumulerade vinstmedel – räkenskapsperiodens vinst – överföring till konjunkturfonden i enlighet med bolagsordningen 35 114 356,50 16 613 874,83 -1 661 387,48 50 066 843,85 Styrelsen föreslår att – av vinstmedlen från räkenskapsperioden 1.9.2011–31.8.2012 utdelas till aktieägarna i dividend 2,10 euro per aktie, totalt 7 560 000 euro och –1 670 000 euro överförs till konjunkturfonden. Vanda den 28 november 2012 Jorma Kauppila Styrelseordförande Markku Koski Styrelsens viceordförande Mirkku Kullberg Styrelsemedlem Pentti Lipsanen Styrelsemedlem Hannu Sillanpää Styrelsemedlem Rainer Sjöholm Styrelsemedlem Pertti Fallenius Verkställande direktör Revisionsanteckning Över utförd revision har idag avgivits berättelse. Vanda den 28 november 2012 Ernst & Young Ab CGR-samfund Jan Rönnberg CGR 63 Bokslut